Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

Klub HR Biznes Partnera

PSTD uruchomiło nową inicjatywę mającą na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami pełniącymi w firmach rolę HR Business Partnera.

HR Business Partner jest stosunkowo nową rolą zawodową, szczególnie na rynku polskim. Stawia to osoby pełniące tę funkcję w trudnej sytuacji pioniera. W naszym przekonaniu, to czego potrzeba pionierom, to możliwość skonfrontowania własnego działania z działaniami innych oraz ciągłego poszerzania wiedzy. Celem powołanego przez nas Klubu HR BP jest stworzenie dla jego członków miejsca spotkań, przestrzeni do rozmowy i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami HR Business Partneringu.

Zadaniem moderatora klubowych spotkań będzie dostarczanie tematów do dyskusji, oraz przekazywanie informacji na temat badań, analiz i wniosków formułowanych przez autorytety w zakresie biznesowej transformacji HR.

Misją PSTD w tym przedsięwzięciu jest nie tylko spajanie środowiska HR BP, ale również upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie bezpośredniego powiązania zarządzania zasobami ludzkimi z realizacją strategii firmy. Chcemy w ten sposób wspierać organizacje, które dopiero stają przed nowym wyzwaniem poprzez popularyzowanie wiedzy i promowanie nowego sposobu myślenia na temat roli HR w organizacji.

W celu uzyskania informacji szczegółowych prosimy o kontakt na adres e-mail: poczta@pstd.org.pl

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze