Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

Członkostwo w PSTD

W Stowarzyszeniu wyróżniamy członków takich jak:

Członek Sympatyk

Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską oraz zostanie zaakceptowana przez Zarząd PSTD. Członkowie sympatycy mają prawo:

  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
Członek Zwyczajny

Członkiem zwyczajnym stajemy się po złożeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd oraz opłaceniu składki. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz wybieralnych Stowarzyszenia;
  • czynnego udziału w projektach realizowanych przez stowrzyszenie;
  • głosowania - z głosem stanowiącym - podczas Walnego Zgromadzenia Członków we wszelkich sprawach;
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd;
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
Członek Wspierający

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji członkostwa, na podstawie uchwały Zarządu.

Członek honorowy

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

Jeżeli chcesz zostać członkiem PSTD zapraszamy!

Wypełnij formularz

Zapoznaj się z Regulaminem

Klauzula informacyjna (RODO)

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze