Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

Konferencja Regionalna TDI, Dąbrowa Górnicza

22 września 2016 - WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, sala 227

    9:00 - 9:30   c  

Rejestracja uczestników

 
ccc
   
   

9:30 - 9:50

 

Prezentacja wprowadzająca w założenia projektu Badania TDI

    Paweł Kopijer
Prezes 2C Consulting, Wiceprezes Klastra HRD
   

9:50 - 10:10

 

Jak WSB wykorzystuje projekt Badania TDI na rzecz swoich studentów?

   

dr Marcin Lis
Prorektor ds Rozwoju

   

10:10 - 10:40

  Wyniki Badania TDI dla Górnego Śląska na tle kraju     Paweł Kopijer
kierownik Badania TDI
    10:40 - 11:00  

PRZERWA - networking

     
   

11:00 - 11:30

 

Studium przypadku Tauron Dystrybucja, „Skuteczni liderzy – jak to osiągnąć poprzez rozwój kompetencji?

W prezentacji przedstawimy program rozwoju kompetencji dedykowany kadrze średniego szczebla. Omówimy narzędzia, które umożliwiają zbadanie efektywności programu. Pokażemy również, co działa dobrze, a co nadal stanowi wyzwanie dla zespołu HR.

Plan wystąpienia:
 • Jak zaprojektowaliśmy program rozwojowy dla liderów?
 • Po czym poznajemy, że program jest efektywny?
 • Jakie wnioski wyciąga HR - czego nas uczy udział w badaniu TDI?
   


Katarzyna Węglarz
Starszy specjalista ds. rozwoju organizacji

Paulina Dynia
Starszy specjalista ds. rozwoju organizacji

Buiro Rozwoju Organizacji
Tauron Dystrybucja S.A.

   

11:30 - 12:00

 

Studium przypadku PKP Intercity, „Partnerstwo Biznesowe Trenerów Wewnętrznych”

Podczas wystąpienia omówione zostaną obserwacje i wnioski z trzyletniej działalności zespołu Trenerów Wewnętrznych pracujących w oparciu o Standard HRD BP

Plan wystąpienia:

 • Plan Działań Wdrożeniowych - Jak przełożyć kompetencje uzyskane na szkoleniu na realne zmiany na stanowisku pracy, a co za tym idzie, efekty biznesowe?
 • Rola i wsparcie managerów, Działu HR i Trenerów Wewnętrznych we wdrażaniu zmian
 • Korzyści dla Organizacji, Uczestników i Trenerów Wewnętrznych z Partnerstwa Biznesowego 
   


Marcin Krukar

Trener Wewnętrzny PKP Intercity

   

12:00 - 12:30

 

PRZERWA - możliwość zapoznania się z propozycją współpracy przy wdrażaniu Modelu SEB/SEA w polskich organizacjach

   

12:30 - 13:00

 

Studium przypadku: "Praktyka narzędziowego wzmocnienia wdrażania kompetencji na stanowisku pracy w Urzędzie Miasta Gliwice"

Plan wystąpienia:

 • Realia transformacji polityki szkoleń w Urzędzie w kierunku efektywności, świadomości i kontroli
 • Praktyka działań i wykorzystanych narzędzi wzmacniających wykorzystanie szkoleń na stanowisku pracy
 • Rezultaty zastosowanych rozwiązań w dłuzszej perspektywie czasowej i w kontekscie wskaźników TDI?
   
Joanna Nowatkowska-Banaszak
Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach
   

 13.00-13.30

 

Studium przypadku DHL Suply Chain: "Kształtowanie postaw menedżerów w ramach kompetencji Aktywne Przywództwo"

Plan wystąpienia:

 • Przedstawienie założeń strategicznych firmy i roli aktywnego przywództwa w jej realizacji
 • Przedstawienie narzędzia oceny aktywnego przywództwa i osiągane wyniki w jednym z oddziałów w latach 2013-2015
 • Działania rozwojowe podejmowane w celu zrozumienia luki między oczekiwanym rezultatem a prezentowanym poziomem kompetencji "Aktywne Przywództwo" i dalsza prespektywa rozwoju
   


Grażyna Pławska

Dystribution Center Manager
   

13.30 - 13.50

 

Rozstrzygnięcie konkursów
Uczestnicy mogą wylosować bezpłatny udział w licencjonowanym warsztacie metodologii Modelu SEB/SEA - "Szkolenia Efektywne biznesowo - jak to osiągnąć?"

   
 
 

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze