Polish Society for Training & Development

Unikalna przestrzeń rozwoju szkoleniowców

Standardy kompetencyjne profesjonalistów szkoleniowych

Platforma współpracy krajowej i międzynarodowej

BENCHMARKI EFEKTYWNOŚCI INWESTOWANIA W KAPITAŁ LUDZKI

Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej (Badanie TDI) to kompleksowa ocena efektywności i jakości wszystkich procesów szkoleniowych w organizacji. Ocena wykonywana w formie„benchmark audit”daje możliwość wskaźnikowego przeanalizowania wszystkich obszarów inwestycji w Kapitał Ludzki firmy.

Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać z przeprowadzenia u siebie audytu TDI to między innymi:

  • Uzyskanie rzetelnej informacji o tym, jak efektywnie wydawane są środki na inwestycje w KL,
  • Możliwość porównania swojej efektywności inwestowania w KL z innymi firmami na rynku,
  • Możliwość porównania swojej efektywności inwestowania w KL w kolejnych latach

Badanie TDI jest realizowanye przez PSTD w kooperacji z wyspecjalizowanymi partnerami i wybitnymi ekspertami z dziedziny inwestowania w Kapitał Ludzki. Podstawą jest metodologia badawcza oparta na najbardziej uznanych światowych kanonach know-how.

Działania badawcze mające na celu stworzenie Krajowych Benchmarków Efektywności i Jakości Inwestowania w Kapitał Ludzki rozpoczynają się każdego roku w kwietniu i trwają do listopada. Niezależnie od rynkowych działań ogólnopolskich jest możliwość realizacji Badania TDI w odniesieniu do poszczególnych sektorów (np. sektor bankowy, sektor energetyczny) lub organizacji mających strukturę skupiającą grupę podmiotów powiązanych kapitałowo.

PSTD zaprasza do współpracy organizacje zainteresowane sponsoringiem i patronatem merytorycznym dającym możliwość lepszego sprofilowania badania zgodnie ze specyfiką konkretnej branży. Każdy sponsor ma zagwarantowane pełne wykorzystanie reklamowe i PR-owe w ramach zaplanowanej, szeroko zakrojonej kampanii reklamowej Badania TDI.

Zapraszamy Państwa na naszą stroną poświęconą Badaniu TDI

Nasi Partnerzy

logo 2CClogo 2Klogo respect wwwlogo rsvp wwwlogo tangerinetraining brokerlogo duze